VDF

  • VDF

    VDF

    وینیلیدین فلوراید (VDF) معمولاً بی رنگ، غیر سمی و قابل اشتعال است و بوی کمی اتر دارد. یکی از مونومرهای مهم مواد پلیمری فلوئورو با جنس مشترک الفین است و قابلیت پلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون را دارد. برای تهیه از آن استفاده می شود. مونومر یا پلیمر و سنتز ماده واسطه.
    استاندارد اجرا: Q/0321DYS 007

پیغامتان را بگذارید